Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Základní informace o projektu Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Projekt „Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století“ je zaměřen na vytvoření technik, které ochrání a zpřístupní zeměměřické a geodeticko-astronomické přístroje v digitální podobě, a to včetně určení jejich technických parametrů. Součástí řešení projektu je i uspořádání výstavy v prostorách Národního technického muzea (NTM), která bude věnována právě těmto přístrojům. Výstava je plánována na rok 2021 a po dobu své existence významně rozšíří stálou expozici astronomických a zeměměřických přístrojů.

Cíle projektu

Hlavními cíli projektu je vytvořit specializovaný informační systém a uspořádat výstavu prezentující zeměměřické a geodeticko-astronomické přístroje využívané a dochované na území dnešní ČR. Doba řešení projektu je naplánována na časové období 3/2018 až 12/2021.

Specializovaný informační systém

Specializovaný informační systém (SIS) bude dostupný na síti internet prostřednictvím webového portálu a bude sloužit pro uchování a zveřejnění informací o unikátní skupině národního industriálního kulturního dědictví, kterou zeměměřické (včetně důlně-měřických) a geodeticko-astronomické přístroje představují. Jedná se o přístrojové vybavení dochované na území České republiky a zde používané od 16. století do konce 20. století domácími měřiči. Při výběru přístrojů budou upřednostňovány především přístroje vyrobené v českých dílnách a firmách, případně v nejbližším okolí v Evropě, které byly na našem území více používány.

Součástí SIS budou i popisná data, obsahující klasická katalogizační data (výrobce, datum výroby, kategorizace přístroje a další) a dále pak sada informací, skládající se z dat charakterizujících přesnost přístrojové techniky, fotografické dokumentace přístrojů včetně jejich uložení v přepravních pouzdrech, a interaktivní 3D model. SIS tak umožní vedení evidence přístrojové techniky, ale i vytvoření veřejného uživatelského rozhraní, které umožní získání představy o konstrukci přístroje a kvalitě jejího provedení. U uživatelského rozhraní se předpokládá vytvoření možnosti vyhledávání informací o jednotlivých přístrojích, ale i na základě zvoleného období s možností provedení vzájemného porovnání. Součástí této části SIS bude pro laickou a odbornou veřejnost bez zeměměřického vzdělání využití funkcionality, umožňující získat informaci o přesnosti zaměření/vytyčení bodu s využitím konkrétních přístrojů. Tento způsob bude dostupný pro základní konfiguraci typových úloh, jakými jsou polární a ortogonální metoda, jednoduché vytyčení, určení výměry pozemků základních geometrických tvarů, apod. Webový portál tak bude poskytovat, kromě charakteristik přesnosti a parametrů přístroje, pro většinu uživatelů i mnohem srozumitelnější informaci o možné přesnosti zaměření nebo vytyčení bodu. Je ovšem zapotřebí i nadále vést v patrnosti, že toto řešení samozřejmě nemůže nahradit konkrétní a cílený rozbor určení přesnosti pro jednotlivé realizace technických děl, ale v dostatečné míře umožní uživatelům získat konkrétní představu o možnostech a přesnosti přístrojového vybavení v jím zvoleném období a na základě toho provádět kritické hodnocení našimi předky prováděných činností.

Výhodou, kterou SIS rovněž poskytne, je možnost snadného porovnání v databázi vedených informací a to na celé časové ose vývoje přístrojů. Tím bude umožněno široké veřejnosti si uvědomit vliv měřické činnosti a techniky na rozvoj lidské společnosti na území dnešní ČR, která ovšem souzní s evropským či světovým vývojem. V neposlední řadě lze výstupy použít při výuce historie zeměměřictví, astronomie, evidencí půdy a kartografie, včetně aplikací v agrárních operacích, stavitelství a architektury, strojírenství a historických oborech zabývajících se vývojem v ČR na odborných a vysokých školách a institucích, stejně tak jako na různých výstavách všech úrovní.

Výstava v prostorách hlavní budovy Národního technického muzea v Praze

Druhým hlavním cílem projektu je výstava s pracovním názvem „Geodetické a astronomické přístroje u nás“, která bude pořádána v budově NTM v Praze. Výstava představí výsledky projektu a ukáže výběr přístrojů ze sbírek NTM, případně dalších do projektu zapojených partnerů. Součástí výstavy bude představení tradice výroby přístrojů, pomůcek jemné mechaniky a optiky na našem území a úlohy zeměměřictví ve stavitelství, navigaci, katastru nemovitostí a státní správě. Pro výstavu bude připraven podrobný katalog, představující výrobce i jednotlivé přístroje.