Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Přihlášení: