Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit
theodolite

More
nivelační přístroj
levelling instrument

More
dálkoměr
distance meter

More
ostatní měřidla
other instruments

More
tachymetr
tachymetre

More
další úhlová měřidla
other devices for measuring angle

More
astronomicko-geodetické přístroje
astronomical-surveying instruments


More
další délková měřidla
other devices for measuring length


More
totální stanice
total station

More
astronomické přístroje
astronomical instruments

More
příslušenství
accessories

More