Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit
teodolit

Thomas Digges poprvé použil název teodolit ve spise z roku 1571 pro přístroj, který byl jen úpravou měřického kvadrantu. Předchůdcem teodolitu bylo též polimetrum Martina Waldseemüllera z roku 1512 nebo Bordův kruh pro měření úhlů v obecné rovině.

První teodolit postavil 1730 anglický mechanik John Sisson (též: John Dollond, 1760)…

Více
nivelační přístroj
nivelační přístroj

Nivelační přístroje k urovnání záměrné přímky, resp. vytvoření vodorovné roviny, mohou používat principu spojených nádob či ustálené vodní hladiny, známého ve starověku. Giovanni Branca z Říma využil v roce 1629 k nivelaci hadicovou vodováhu, k rozšíření přispěl až roku 1849 Geiger ve Stuttgartu montáží gumových hadic.

Ještě na přelomu 19. a 20.…

Více
dálkoměr
dálkoměr

Geminiano Montanari navrhl v roce 1674 nitkový dálkoměr se soustavou 12–15 vláken. V Mnichově zhotovili 1813 bratři Liebherrové podle návrhu George von Reichenbacha pro královskou katastrální komisi 12 nitkových dálkoměrů v dnešní podobě.

Optik Magellan sestrojil v roce 1773 koincidenční (reflexní, zrcadlový) dálkoměr – telemetr. J. L. Sanguet…

Více
ostatní měřidla
ostatní měřidla

Více
tachymetr
tachymetr

Zásluhou Ignazia Porro v Itálii po roce 1823 vznikla a rychle se rozšířila tachymetrie (Cellere mensura), zejména pro potřeby trasování drah. Jeho clepscykel (cleps) byly komplikované.

Civilní inženýr J. Moinot a pařížský mechanik Richer běžný teodolit doplnili nitkovým dálkoměrem. Tachymetrem byl pak nazýván teodolit minutové přesnosti, často jen…

Více
další úhlová měřidla
další úhlová měřidla

Patří sem pomůcky stálých úhlů. Mechanické pomůcky měly tvar kříže, až do konce 19. století byly pro vytyčování úhlů v rozsahu 0°–360° po 30°, 45°, 60° a 90° vyráběny úhlové hlavice a bubínky s protilehlými průzory, umístěné na jednoduchém čepovém stativu. Některé byly doplněny na horní ploše kompasem a libelou.

Pro vytyčování pravých…

Více
astronomicko-geodetické přístroje
astronomicko-geodetické přístroje

Astronomické přístroje jsou obvykle předlohou starých geodetických přístrojů. Pasážník (průchodní přístroj), který roku 1689 konstruoval dánský astronom Claus Römer, je astronomický dalekohled s osou v rovině místního poledníku, se záměrným křížem. V okamžiku průchodu hvězdy poledníkem (v kulminaci) se určil čas průchodu chronometrem.…

Více
další délková měřidla
další délková měřidla

Měřický řetězec, předchůdce pásma, byl prvně použit v Nizozemí v roce 1530. V roce 1550 konstruoval Jean Fernel měřické kolo s registrací otáček. V 17. století byly používány krokoměry.
V roce 1885 prof. Edvard Jäderin sestrojil drátový základnový přístroj. Po vynálezu invaru v roce 1897 dosahoval relativní přesnosti 3.10-7 měřené…

Více
totální stanice
totální stanice

Konstrukce totálních stanic vychází z teodolitů a dálkoměrů. Za předchůdce totální stanice, lze označit (optické) teodolity s nasazovacím dálkoměrem. Tyto přístroje ještě neuměly registrovat měřená data. Spojením elektronického teodolitu a dálkoměru s možností registrace měřených pak vznikl nový přístroj s názvem totální stanice.

Reg Elta 14,…

Více
astronomické přístroje
astronomické přístroje


Více
příslušenství
příslušenství

Více