Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Základní informace o projektu

Webový portál byl vytvořen v rámci grantového projektu Ministerstva kultury České republiky NAKI II, č. DG18P02OVV054 „Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. Století“. Řešiteli projektu jsou Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (dále jen VÚGTK) a Národní technické muzeum v Praze (dále jen NTM).

Jedním z cílů projektu bylo vytvořit tento webový portál, kde jsou zveřejněny informace a obrazová dokumentace konkrétních přístrojů, na kterých byly prakticky ověřovány vyvinuté technologie pro určení technických a přesnostních parametrů a vyhotovení obrazové dokumentace.

Vývoj webového portálu, určení technických a přesnostních parametrů, bylo provedeno pracovníky VÚGTK. Obrazová dokumentace byla vytvořena pracovníky VÚGTK a částečně pracovníky NTM. Obrazová dokumentace vytvořená pracovníky NTM se pozná podle použitého bílo-šedozeleného pozadí na uměleckých snímcích přístrojů ze sbírek NTM.

Složení řešitelského týmu VÚGTK a jeho zaměření při realizaci projektu:

 • Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
  • vedoucí projektu
  • spoluautor technologií pro určení technických a přesnostních parametrů
  • spoluautor technologie pro vytvoření obrazové dokumentace včetně 3D modelu
  • spoluautor webového portálu
  • spoluautor požadavků na určované technické parametry přístrojů
  • spolutvůrce 3D modelů
 • Ing. Jan Bílek
  • vedoucí programátor webového portálu a designer
 • doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
  • badatelská činnost
  • literární průzkum
  • spoluautor požadavků na určované technické parametry přístrojů
  • teoretické ověření experimentálně určených technických parametrů
 • Ing. Gabriela Hruštincová
  • spoluautorka technologie pro vytvoření obrazové dokumentace včetně 3D modelu
  • spolutvůrce 3D modelů
 • Ing. Petra Šarochová
  • fotografka - vytvoření uměleckých a technických fotografií ve VÚGTK
  • spoluautorka technologie pro vytvoření obrazové dokumentace včetně 3D modelu
 • Ing. Klára Vacková, Ph.D.
  • spoluautorka technologie pro vytvoření obrazové dokumentace včetně 3D modelu
  • spolutvůrce 3D modelů
 • Ing. Tomáš Vacek
  • spoluautor technologií pro určení technických a přesnostních parametrů
  • pracovník určující technické parametry přístrojů
  • editor webového portálu
 • Ing. Michal Volkmann
  • spoluautor technologií pro určení technických a přesnostních parametrů
  • vedoucí pracovník určování technických parametrů přístrojů
 • Jiří Lafek
  • designer a programátor webového portálu
 • Dana Latová
  • pracovník určující technické parametry přístrojů

V případě zájmu o bližší informace, nebo získání obrazových materiálů, použijte níže uvedený kontakt. Poskytnutí obrazové dokumentace se řídí podle Všeobecných obchodních a licenčních podmínek.

Ing. Pavel Hánek, Ph.D. (hanek zavináč vugtk tečka cz)