Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Spencer, Browning and Co

další úhlová měřidla
 
andere Winkelmessgeräte

Herstellerkennzeichnung
  • SPENCER, BROWNING & Co, LONDON

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr