Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Ertel

astronomicko-geodetické přístroje
 
astronomisch-geodätische Instrumente

Herstellerkennzeichnung
  • Ertel & Sohn in München
  • telescope G. & S. Merzl in München

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr