Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Negretti & Zambra

astronomicko-geodetické přístroje
 
astronomisch-geodätische Instrumente

Herstellerkennzeichnung
  • Negretti & Zambra London.

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr