Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Studer

siehe Schubert

další úhlová měřidla
 
andere Winkelmessgeräte

Herstellerkennzeichnung
  • Studer Freiberg

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr