Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

T. H. Schmidt G. Nochler

nivelační přístroj
 
Nivelliere

Herstellerkennzeichnung
  • T. H. Schmidt G. Nockler Halle a/S.

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr