Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Charles Frodsham and Co

ostatní měřidla
 
andere Messgeräte

Herstellerkennzeichnung
  • CHARLES FRODSHAM., 84 STRAND, LONDON

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr