Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Johan Paulus Fischer

astronomické přístroje
Heliochronometr 
astronomische Instrumente

Herstellerkennzeichnung
  • Johan Paulus Fischer

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr