Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Habermel

Mechaniker Kaiser Rudolfs II.

další úhlová měřidla
 
andere Winkelmessgeräte

Herstellerkennzeichnung
  • unbestimmt

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr