Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Müller

další úhlová měřidla
 
andere Winkelmessgeräte

Herstellerkennzeichnung
  • C. Potl Patent, No. 13 H. & F. Müller Triest

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr