Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Viktor Rolčík

astronomické přístroje
 
astronomische Instrumente

Herstellerkennzeichnung
  • Viktor Rolčík Praha - Vršovice

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr