Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Geodimeter

dálkoměr
122 
Entfernungsmesser

Herstellerkennzeichnung
  • Geodimeter AGA

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr