Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

C. Sicker

nivelační přístroj
 
Nivelliere

Herstellerkennzeichnung

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr