Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Osterland

teodolit
 
Theodolit

Herstellerkennzeichnung
  • unbestimmt

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr