Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

H. Hochapfel

nivelační přístroj
 
Nivelliere

Herstellerkennzeichnung
  • H. HOCHAPFEL SAARBRÜCKEN

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr