Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Short & Mason

ostatní měřidla
 
andere Messgeräte

Herstellerkennzeichnung
  • SHORT & MASON LONDON MADE IN ENGLAND

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr