Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Starke

viz Starke & Kammerer