Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

skleněný dělený kruh

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Wild Heerbrugg

Konstrukční zajímavosti
 • typ: Vodorovný skleněný kruh teodolitu T2 ve dřevěné skříňce

Informace o používání přístroje
 • výukové účely

Informace o stavu přístroje
 • funkční

 • VÚGTK: S0301
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Wild Heerburgg
 • Vyrobeno: 01.01.1950
 • Délka: 96 mm
 • Šířka: 96 mm
 • Výška: 91 mm
 • Hmotnost: 509 g
 • S/N: