Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

MOM

siehe Süss

Zugehörige:

Olff

teodolit
Gi - B 1 
Theodolit

Herstellerkennzeichnung
  • MOM Budapest Gi-B 1

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr
nivelační přístroj
Ni-D1 
Nivelliere

Herstellerkennzeichnung
  • MOM BUDAPEST

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr
teodolit
Te-D1 
Theodolit

Herstellerkennzeichnung
  • MOM BUDAPEST

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr