Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

MOM

viz Süss

Související:

Olff

teodolit
Gi - B 1 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • MOM Budapest Gi-B 1

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - přesný gyroteodolit
 • gyroteodolit sestává z vteřinového teodolitu Tb-1 a setrvačníkové části
 • pro přípravu (orientaci) slouží samostatná buzola (nebyla zapůjčena)
 • pro provoz generátor, kabely a baterie 12 V
 • speciální stativ, příslušenství
 • přesnost určení azimutu 20", doba měření až 1 h

Informace o používání přístroje
 • civilní (metro, tunely) i vojenské použití pro orientace speciálních sítí

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
nivelační přístroj
Ni-D1 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • MOM BUDAPEST

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný kruh v krytu
 • svislá konstrukce dalekohledu - periskop

Informace o používání přístroje
 • výuka FAST VUT Brno

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
teodolit
Te-D1 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • MOM BUDAPEST

Informace o stavu přístroje
 • odečítací pomůcky - nečitelné
 • krabice se sama otvírá

Více