Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

E. Kraft & Sohn in Wien

siehe Kraft

další úhlová měřidla
 
andere Winkelmessgeräte

Herstellerkennzeichnung
  • E. Kraft & Sohn

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr