Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

E. Kraft & Sohn in Wien

see Kraft

další úhlová měřidla
 
other devices for measuring angle

The manufacturer's name on the device
  • E. Kraft & Sohn  

Interesting construction features

Information about the use of device

Information about the device condition

More