Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Johan Paulus Fischer

astronomické přístroje
Heliochronometr 
astronomické přístroje

Název výrobce uvedený na přístroji
  • Johan Paulus Fischer

Informace o používání přístroje
  • typ přístroje - Heliochronometr
  • univerzální přesné mechanické sluneční hodiny
  • upevněny v kardanově závěsu na polokruhovém nosníku
  • na spodní části nosníku je pomocný vodorovný kruh o průměru 85mm dělený v půlkruhu na 90-0-90 s německým popisem světových stran
  • poledníkový prstenec průměru 222 mm se stupnicí 0–90° dělenou po 1° a číslovanou po pětkách 0–5–10… 90.
  • sloužilo k nastavení času na mechanických hodinách

Informace o stavu přístroje
  • zachovalý - funkční

Více