Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Sartorius

Florenz SARTORIUS Göttingen
tachymetr
 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F. SARTORIUS Göttingen

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - pravítkový tachymetr
 • konstrukce Franz Kreuter
 • lze používat v trojnožce s vodorovným kruhem nebo bez ní na měřickém stole
 • při použití na měřickém stole lze v terénu vyhotovovat mapy 1:1000
 • má pikýrovací jehlu
 • vernier vodorovného kruhu je bez čtecí lupy
 • má upínací šrouby stavěcích šroubů
 • je vybaven krabicovou libelou ve svislé ose přístroje
 • reverzní nivelační libela
 • mezi nosníky je zrcátko (otočné kolem vodorovné osy) pro sledování nivelační nebo krabicové libely

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý - funkční

Více