Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

CNIIGAiK

Centralnyj naučnoisledovatelskij institut geodezii, aerofotosjomky i kartografii vyráběl v malých sériích speciální astronomické a geodetické přístroje, ke kterým patří triangulační teodolit OT 2; od přístroje Wild T3 se údajně liší menším průměrem kruhů. Ústav je znám zejména polykónickým zobrazením z roku 1950, v současnosti používá do zahraničí název Research Institute of Geodesy, Aerial Survey and Cartography, former CNIIGAiK.
teodolit
OT-02M 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
  • CNIIGAiK

Konstrukční zajímavosti
  • dvojitý koincidenční mikrometr
  • zvětšení dalekohledu 30x/40x výměnnými okuláry

Informace o stavu přístroje
  • zachovalý

Více