Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Fennel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - triangulační teodolit
 • osvětlení odečítacích pomůcek
 • výška se sázecí libelou je 460 mm

Informace o používání přístroje
 • použito pro měření v československé trigonometrické síti

 • VÚGTK: S0111
 • Vlastník: Vysoké učení technické v Brně
 • Výrobce: Fennel
 • Vyrobeno: 01.01.1915
 • Délka: 525 mm
 • Šířka: 420 mm
 • Výška: 350 mm
 • Hmotnost: 19920 g
 • S/N: 14080

 • ryskový kříž:
 • NK_014
 • typ dalekohledu: překladný
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ne
 • konstrukce dálkoměru: N/A
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 523 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 583 mm
 • průměr objektivu: 55 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 4850 mm
 • zvětšení dalekohledu: 50
 • provedení centrovače: v trojnožce
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 280 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: optický mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 2"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: nelze
 • svislý kruh: ne
 • segment výškového kruhu: ne
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 65 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 13 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 110 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 27 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ano
 • délka sázecí libely: 175 mm
 • délka bubliny sázecí libely: 35 mm
 • indexová libela: ne
 • citlivost sázecí / nivelační libely: 10 "
 • určeno pro práce: velmi přesné