Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand früher AUG Lingke u. Co. G. m. Freiberg b. H. Sachsen.

Informace o používání přístroje
 • používán ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze

Informace o stavu přístroje
 • citlivost libel nelze určit 

 • VÚGTK: S0117
 • Vlastník: Vysoké učení technické v Brně
 • Výrobce: Hildebrand
 • Vyrobeno: 01.01.1875
 • Délka: 405 mm
 • Šířka: 380 mm
 • Výška: 460 mm
 • Hmotnost: 15040 g
 • S/N: 64501

 • ryskový kříž:
 • NK_010
 • typ dalekohledu: překladný
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ne
 • konstrukce dálkoměru: N/A
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 400 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 455 mm
 • průměr objektivu: 40 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 3350 mm
 • zvětšení dalekohledu: 50
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 215 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: čtecí mikroskop
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 10"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: nelze
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 175 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 2
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 10"
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 90 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 23 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 90 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 22 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 105 mm
 • délka bubliny indexové libely: 25 mm
 • určeno pro práce: přesné