Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Fromme

Název výrobce uvedený na přístroji
 • GEBR. FROMME WIEN

Konstrukční zajímavosti
 • v.č. buzoly 2322

Informace o stavu přístroje
 • nelze určit citlivost nivelační libely pro poškození
 • citlivost alhidádové libely nelze určit - pouze 2 rysky
 • drobné nečistoty v optice

 • VÚGTK: S0135
 • Vlastník: Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TUO
 • Výrobce: Fromme
 • Vyrobeno: 01.01.1890
 • Délka: 160 mm
 • Šířka: 154 mm
 • Výška: 205 mm
 • Hmotnost: 1990 g
 • S/N: 376

 • ryskový kříž:
 • NK_004
 • typ dalekohledu: prokladný jedním koncem
 • připojení ke stativu: tulejka
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 136 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 155 mm
 • průměr objektivu: 15 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1300 mm
 • zvětšení dalekohledu: 14
 • provedení centrovače: není
 • buzola: nasazovací
 • provedení buzoly: excentrická
 • průměr buzoly: 90 mm
 • nejmenší dílek stupnice buzoly: 30'
 • průměr vodorovného kruhu: 90 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 2'
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: nelze
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 75 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 2'
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 40 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 5 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 40 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 5 mm
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 75 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 13 mm
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ne
 • určeno pro práce: běžné