Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Zimmer

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Gebr. Zimmer. Stuttgart.

Konstrukční zajímavosti
 • horizontace pouze krabicovou libelou ve středu alhidády
 • vodorovný kruh je v krytu
 • stupnice svislého kruhu
 • repetiční (dvouosý)

Informace o stavu přístroje
 • ulomená patka jednoho stavěcího šroubu
 • znečištěná optika odečítacích pomůcek

 • VÚGTK: S0143
 • Vlastník: Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TUO
 • Výrobce: Zimmer
 • Vyrobeno: 01.01.1900
 • Délka: 295 mm
 • Šířka: 203 mm
 • Výška: 380 mm
 • Hmotnost: 7130 g
 • S/N: 

 • ryskový kříž:
 • NK_004
 • typ dalekohledu: prokladný jedním koncem
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 295 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 345 mm
 • průměr objektivu: 28 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 2400 mm
 • zvětšení dalekohledu: 25
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 176 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 20"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: nelze
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 162 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 2
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 20"
 • křížová libela: ne
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • určeno pro práce: běžné