Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand frueher Aug. Lingke u. Co. G.m.b.H. Freiberg/Sachsen

Konstrukční zajímavosti
 • univerzální přístroj malých rozměrů
 • sázecí libela na klopné ose, nivelační reverzní libela na dalekohledu
 • čtení vodorovného kruhu 2 mikroskopy s bubínkovým mikrometrem
 • čtení svislého kruhu 1 vernierem

Informace o používání přístroje
 • ČVUT, f. stavební, katedra nižší geodézie, nyní k. speciální geodézie, stará inv. č. 440, 1718
 • tzv. Malý Hildebrand, obchodně velmi úspěšný

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý, zatuhlý, asi chybí magnetický usměrňovač

 • VÚGTK: S0237
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Hildebrand
 • Vyrobeno: 01.01.1895
 • Délka: 160 mm
 • Šířka: 131 mm
 • Výška: 217 mm
 • Hmotnost: 2000 g
 • S/N: 58783

 • ryskový kříž:
 • NK_047
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 133 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 151 mm
 • průměr objektivu: 20 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1250 mm
 • zvětšení dalekohledu: 20
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 90 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: čtecí mikroskop
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: repetiční
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 84 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1'
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 50 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 10 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ano
 • délka sázecí libely: 52 mm
 • délka bubliny sázecí libely: 15 mm
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 60 mm
 • délka bubliny indexové libely: 15 mm
 • citlivost sázecí / nivelační libely: 30 "
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 50 "
 • citlivost indexové libely: 20 "
 • určeno pro práce: běžné