Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Wichmann

Název výrobce uvedený na přístroji
 • cme -  německý válečný kód firmy Gebrüder Wichmann Berlin

Konstrukční zajímavosti
 • konstrukce Zeiss Jena Th 40
 • alhidádová libela  v pouzdře, nelze určit její velikost
 • v trojnožce jsou konektory pro osvětlení

 • VÚGTK: S0085
 • Vlastník: nepublikován
 • Výrobce: Wichmann
 • Vyrobeno: 01.01.1943
 • Délka: 173 mm
 • Šířka: 147 mm
 • Výška: 334 mm
 • Hmotnost: 4270 g
 • S/N: 211437

 • ryskový kříž:
 • NK_012
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: gon
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 146 mm
 • průměr objektivu: 39 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1400 mm
 • zvětšení dalekohledu: 25
 • provedení centrovače: v těle přístroje
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 92 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: optický mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 30"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: pastorek
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 66 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: optický mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 30"
 • křížová libela: ne
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 23 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 62 mm
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 20 "
 • určeno pro práce: přesné