Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Anton Firnsin

astronomické přístroje
Penter 
astronomische Instrumente

Herstellerkennzeichnung
  • Anton Firnsin

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr