Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Zeiss Oberkochen

totální stanice
Elta 2 
Totalstationen

Herstellerkennzeichnung
  • Zeiss Oberkochen

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr