Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Zeiss Oberkochen

totální stanice
Elta 2 
total station

The manufacturer's name on the device
  • Zeiss Oberkochen

Interesting construction features

Information about the use of device

Information about the device condition

More