Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Zimmer

teodolit
 
Theodolit

Herstellerkennzeichnung
  • Gebr. Zimmer. Stuttgart.

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr