Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Zimmer

teodolit
 
theodolite

The manufacturer's name on the device
  • Gebr. Zimmer. Stuttgart.

Interesting construction features

Information about the use of device

Information about the device condition

More