Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Brander

ostatní měřidla
 
andere Messgeräte

Herstellerkennzeichnung
  • G. F. Brander fecit Aug. Vind.

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr