Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

CNIIGAiK

teodolit
OT-02M 
Theodolit

Herstellerkennzeichnung
  • CNIIGAiK

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

Mehr