Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

verniéry

Herstellerkennzeichnung

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

  • VÚGTK: S0302
  • Eigentümer: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
  • Hersteller: --undefined--
  • Gemacht: 01.01.1900
  • Länge: 140 mm
  • Breite: 54 mm
  • Höhe: 22 mm
  • Gewicht: 132 g
  • S/N: