Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Dimes 002

Herstellerkennzeichnung

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

  • VÚGTK: S0341
  • Eigentümer: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
  • Hersteller: Carl Zeiss Jena
  • Gemacht: 01.01.1950
  • Länge: 148 mm
  • Breite: 58 mm
  • Höhe: 77 mm
  • Gewicht: 263 g
  • S/N: 10187