Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

KARTI

Herstellerkennzeichnung

Konstruktionsmerkmale

Information zum Verwendungszweck

Information zum Gerätezustand

  • VÚGTK: S0354
  • Eigentümer: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
  • Hersteller: Carl Zeiss Jena
  • Gemacht: 01.01.1955
  • Länge: 385 mm
  • Breite: 310 mm
  • Höhe: 112 mm
  • Gewicht: 3582 g
  • S/N: 123405

  • Einsatzgebiet: gemeinsames