Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Meüréns

astronomické přístroje
 
astronomical instruments

The manufacturer's name on the device
  • E. Meüréns F´.

Interesting construction features

Information about the use of device

Information about the device condition

More