Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Meüréns

astronomické přístroje
 
astronomické přístroje

Typ měřidla

  • kvadrant

Název výrobce uvedený na přístroji

  • E. Meüréns F´.

Konstrukční zajímavosti
  • 4 průzory
  • na pohyblivé stupnici nastaven pevný úhel 30°
  • měří v obecné poloze

Více