Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Filotecnica Salmoiraghi

see Salmoiraghi

další úhlová měřidla
sklonoměr optický 
other devices for measuring angle

The manufacturer's name on the device

Interesting construction features

Information about the use of device

Information about the device condition

More