Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

okuláry lomené

The manufacturer's name on the device

Interesting construction features

Information about the use of device

Information about the device condition

  • VÚGTK: S0284
  • Owner: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
  • Manufacturer: Carl Zeiss Jena
  • Made: 01.01.1950
  • Length: 101 mm
  • Width: 29 mm
  • Height: 21 mm
  • Weight: 180 g
  • S/N: