Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

He-Ne laser TKG 205

The manufacturer's name on the device
  • Tesla

Interesting construction features

Information about the use of device

Information about the device condition

  • VÚGTK: S0077
  • Owner: unpublished
  • Manufacturer: Tesla
  • Made: 01.01.1964
  • Length: 595 mm
  • Width: 75 mm
  • Height: 110 mm
  • Weight: 5430 g
  • S/N: 18354